Trung tâm kỹ thuật xây dựng Kanchu

 Đào tạo an toàn vệ sinh ngành xây dựng

(đào tạo kỹ năng, huấn luyện đặc biệt)


①Đào tạo kỹ năng lái máy xây dựng (chỉnh đất, vận chuyển, chất hàng) (máy có tải trọng trên 3 tấn)

②Buộc cẩu

③Điều khiển máy cẩu, tác nghiệp trên cao, hàn hồ quang, hàn ga, lắp đặt giàn giáo

 


 Để làm việc an toàn khi vào công trình xây dựng, khi làm việc tại công trường,

 phải tham gia khóa đào tạo để nhận bằng, chứng chỉ.

 Nơi có thể thực hiện những khóa đào tạo đó là trung tâm kỹ thuật xây dựng Kanchu.

 Sau khi nhận được sự cho phép của cục lao động Nhật Bản, chỉ cần là công trường trong nước Nhật thì dù có ở đâu cũng có thể sử dụng chứng chỉ của trung tâm để làm việc an toàn.

 

 Có những trường hợp máy móc, công cụ, phương pháp làm việc ở công trường xây dựng có nguy hiểm.

 Để mọi người không bị thương nặng, tai nạn ở công ty tiếp nhận,

 thực tập sinh phải tham gia khóa học giáo dục an toàn vệ sinh.

 

 Điều này không chỉ thực tập sinh, kể cả công nhân người Nhật nếu không tham gia khóa học an toàn vệ sinh thì không thể làm việc ở công trường xây dựng của Nhật.

 

 Học phí của khóa học thường được công ty tiếp nhận trả, hoặc được chính phủ Nhật hỗ trợ, thực tập sinh có thể tham gia miễn phí.

 Thêm nữa, khi lấy được chứng chỉ xây dựng của Nhật, không chỉ có thể làm việc ở tất cả những công trường ở Nhật mà khi về nước, làm việc ở những công ty xí nghiệp về xây dựng của Nhật, có thể chứng minh đã tham gia khóa học an toàn vệ sinh tại Nhật.

 

 Tôi mong tất cả những thực tập sinh làm việc tại công trường xây dựng an toàn.

Trung tâm kỹ thuật xây dựng Kanchu

Trưởng trung tâm Sugimoto Ryozo
   □ 特別教育(機体質量3トン未満)

 □ 技能講習(機体質量3トン以上)

(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習

機体質量3t以上の車両系建設機械(整地等)の運転作業に従事する方は、労働安全衛生法に基づく運転技能講習を修了しなければならないことが義務づけられています。

玉掛

制限荷重1t以上の揚貨装置及びつり上げ荷重1t以上のクレーン、移動式クレーンもしくはデリックの玉掛け業務に従事する方は、労働安全衛生法に基く技能講習を修了しなければならないことが義務づけられています。

□分割受講可能

■ 通常の講習日程は、連続した日程ですが、 土日曜日のみ、日曜日のみの受講とか、履修科目を分割して受講することができます。

■ 仕事を休まず受講することができます。

■講習日時は、ご相談ください。

    TEL  0749-23-8835